พระพันวษา

พระพันวษา

พระพันวษา

พระพันวษา ทำไมต้องฆ่าวันทอง? ความลังเลใจเลือกไม่ได้ไม่ใช่ความผิดทางอาญา เธอต้องตายเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างขุนแผน กับพระพันวษา คำตอบพื้นๆ คือ นางวันทองสองใจ เพราะไม่อาจตัดสินใจ หรือไม่ตัดสินใจว่าจะอยู่กับใคร ขุนข้างหรือขุนแผน เมื่อพระพันวษารับสั่งให้นางตัดสินใจให้เด็ดขาด แต่นี่คือเหตุผลที่แท้จริงกระนั้นหรือ? โจ๊ก เกอร์

เค้าเรื่องเดิมของเสภา มุ่งไปที่ความสัมพันธ์ของชายกับหญิงเริ่มต้นที่การแข่งขันกันระหว่างยาจก (ขุนแผน) กับเศรษฐี (ขุนช้าง) เมื่อเรื่องราวดำเนินไปก็ทวีความซับซ้อนขึ้นเกี่ยวกับบทบาทหรือบริการที่ชายสามารถให้กับหญิง ขุนแผนสนองอารมณ์ความรัก ความเสน่หา มีลูกสืบทอด และความตื่นเต้นในชีวิต

แต่ไม่อาจให้ความคุ้มครอง (เหมือนร่มโพธิ์ร่มไทร) เพราะมักต้องจากไป เดินทัพ ไปป่าหรือไม่ก็ถูกราชอาญาจองจำในคุก กับขุนช้าง นางได้ครองเรือน มีทรัพย์ศฤงคาร และได้รับการคุ้มครอง แต่อยู่ด้วยกันโดยไม่มีโรแมนซ์และไม่มีลูก แต่เสภาก็มีเนื้อเรื่องด้านอื่นๆ ด้วย

โทษทัณฑ์

นางวันทองทำผิดอะไร? ความลังเลใจตัดสินใจไม่ได้ ไม่ใช่ความผิดทางอาญา ตามกฎหมายตราสามดวง หญิงที่ถูกพบว่าเป็นชู้ หรือมีสองชาย มีโทษถูกประจานไปตามถนน มีคนตีกลองเดินนำหน้า PG SLOT หญิงคบชู้มีป้ายติดที่หน้าผาก ทัดดอกชบา และพวงมาลาบนศีรษะ กฎหมายอนุญาตให้ผัวฆ่าเมียที่มีชู้ได้ แต่ต้องฆ่าชายชู้เสียก่อน ในเสภา นางวันทองวิตกกังวลว่าอาจถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงสองใจ

นางกลัวถูกนินทา กลัววงศ์ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง แต่นางไม่ได้กลัวว่าจะถูกลงโทษตามกฎหมาย เช่นนั้นแล้ว บทลงโทษมาจากไหน? รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายในเสภาค่อนข้างถูกต้อง กระบวนการศาลเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายตราสามดวง การลงโทษเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย

นักกวีดูเหมือนจงใจและภูมิใจที่สำแดงความรู้ในเรื่องเหล่านี้ เป็นไปไม่ได้ที่บทลงโทษจะผิดเพี้ยนไปจากข้อกำหนดที่มีอยู่ ขอให้พิจารณาดูกลอนเสภาตอนพระพันวษารับสั่งบทลงโทษ

เร่งเร็วเหวยพระยายมราช   ไปฟันฟาดเสียให้มันเป็นผี

อกเอาขวานผ่าอย่าปรานี   อย่าให้มีโลหิตติดดินกู

เอาใบตองรองไว้ให้หมากิน ตกดินจะอัปรีย์กาลีอยู่

(ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม 3 ตอนที่ 35 น. 232)

ส่วนสำคัญคือ “อย่าให้มีโลหิตติดดินกู” นี่คือบทลงโทษสำหรับกบถ พบใน มาตรา 1 ของ พระไอยการกระบดศึก โดยย่อ มาตรานี้กำหนดว่า ผู้ใดพยายามยึดพระราชบัลลังก์ หรือพยายามทำลายพระมหากษัตริย์ด้วยอาวุธ ยาพิษ Joker game หรือปฏิเสธที่จะส่งบรรณาการในฐานะเป็นเจ้าเมือง หรือผู้ใดที่ยุยงส่งเสริมให้ศัตรูโจมตีหรือให้ข้อมูลกับศัตรู ต้องโทษประหารชีวิตให้ริบราชบาตรเป็น 3 สถาน (ก) หนึ่งชั่วโคตร

(ข) สองชั่วโคตร หรือ (ค) จนกระทั่งไม่มีผู้สืบตระกูล ให้ประหารให้ได้ 7 วัน จึงให้สิ้นชีวิต เมื่อประหารนั้นอย่าให้โลหิตแลอาศภตกลงในแผ่นดิน ให้ใส่แพลอยเสียตามกระแสน้ำ แผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ (มาตรา 1 พระไอยการกระบดศึก ในกฎหมายตราสามดวง เล่ม 4 น. 124 หนังสือชุดภาษาไทยของครุสภา พ.ศ. 2537) ผู้เขียนไม่พบข้อกำหนดเกี่ยวกับ อย่าให้มีโลหิตตกพื้น นี้ในส่วนอื่นๆ ของกฎหมายตราสามดวงเลย ถ้ากระนั้นใครคือกบถ นางวันทอง หรือ?

ฉากขึ้นศาล

เสภาตอนนี้อยู่ก่อนหน้าบทลงโทษ ก่อนที่จะทรงตัดสินลงทัณฑ์นางวันทอง พระพันวษาทรงเกือบลงพระอาญากับอีก 2 คน และบทลงโทษในส่วนนี้ก็ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ประการที่ 1 นางวันทองให้การว่าขุนช้างใช้กำลังชิงตัวนางเมื่อหลายปีที่ผ่านมา และขุนช้างอ้างว่าเขากระทำไปเพราะมีพระบรมราชโองการสั่งมา พระพันวษาทรงพระพิโรธหนัก และทรงเปล่งพระสุรเสียงว่า

ครานั้นพระองค์ผู้ทรงภพ ฟังจบกริ้วขุนช้างเป็นหนักหนา

มีพระสิงหนาทตวาดมา อ้ายบ้าเย่อหยิ่งอ้ายลิงโลน

ตกว่ากูหาเป็นเจ้าชีวิตไม่ มึงถือใจว่าเป็นเจ้าที่โรงโขน

เป็นไม่มีอาญาสิทธิ์คิดดึงโดน เที่ยวทำโจรใจคะนองจองหองครัน JOKER SLOT

อีวันทองกูให้อ้ายแผนไป อ้ายช้างบังอาจใจทำจู่ลู่

ฉุดมันขึ้นช้างอ้างถึงกู ตะคอกขู่อีวันทองให้ตกใจ

ชอบตบให้สลบลงกับที่ เฆี่ยนตีเสียให้ยับไม่นับได้

มะพร้าวห้าวยัดปากให้สาใจ …

(ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม 3 ตอนที่ 35 น. 229,230)

พระพันวษา

ตรงนี้ รายละเอียดสำคัญคือ ที่ทรงขู่ว่าจะลงโทษโดยให้เอา มะพร้าวห้าวยัดปาก ในทำนองเดียวกับบทลงโทษนางวันทอง โทษทัณฑ์นี้ปรากฏเพียงครั้งเดียวในกฎหมายตราสามดวงและอยู่ในแหล่งที่เห็นได้ชัดคือ มาตรา 1 พระไอยการอาญาหลวง เป็นบทที่ว่าด้วยการ ทำใจใหญ่ใฝ่สูงให้เกินศักดิ์ บรรยายโทษสำหรับการมี ถ้อยคำมิควรเจรจา ต่อพระมหากษัตริย์หรือก้าวล่วงถึงอำนาจของพระองค์ ใช้คำเหมือนกับในเสภาคือ

“ให้เอามะพร้าวห้าวยัดปาก” (กฎหมายตราสามดวง เล่ม 4 น. 6) การ ให้ตัดปากเสีย ให้ตัดปากประจาน ฯลฯ พบในส่วนอื่นๆ ของกฎหมายตราสามดวง JOKER เป็นบทลงโทษสำหรับความผิดอื่นๆ เช่น รุกราชบาตรข่มเหงไพร่ฟ้า ประมาทหมิ่นพระราชบัญญัติ รายละเอียดเกี่ยวกับใช้มะพร้าวห้าวยัดปาก ปรากฏครั้งเดียวใน มาตรา 1

ของพระไอยการอาญาหลวงนี้ ประการที่ 2 ขุนช้างบรรยายว่าพระไวยลักพานางวันทองมาจากเรือนของตน พระพันวษาทรงพระพิโรธและทรงเปล่งพระสุรเสียงว่า

ครานั้นพระองค์ผู้ทรงเดช ฟังเหตุขุ่นเคืองเป็นหนักหนา

อ้ายหมื่นไวยทำใจอหังกา ตกว่าบ้านเมืองไม่มีนาย

จะปรึกษาตราสินให้ไม่ได้ จึงทำตามน้ำใจเอาง่ายง่าย

ถ้าฉวยเกิดฆ่าฟันกันล้มตาย อันตรายไพร่เมืองก็เคืองกู

อัยการศาลโรงก็มีอยู่ ฤาว่ากูตัดสินให้ไม่ได้

ชอบทวนด้วยลวดให้ปวดไป ปรับไหมให้เท่ากับชายชู้

(ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม 3 ตอนที่ 35 น. 230)

ตรงนี้บทลงโทษค่อนข้างแปลกสักหน่อย แต่ประเด็นคือพระมหากษัตริย์ทรงเห็นว่าการกระทำของพระ ไวยนั้นเป็นการท้าทายอำนาจของพระองค์และเป็นอันตรายกับความมีระเบียบเรียบร้อยของสังคม ฉากนี้ JOKERGAME สำแดงให้เห็นความวิตกกังวลของพระมหากษัตริย์ แต่ใครเป็นขบถ? มีตัวละครสำคัญ 4 ตัว ซึ่งปรากฏหน้าพระพักตร์ (นางวันทอง ขุนช้าง ขุนแผน พระไวย) แต่ขุนแผน เป็นผู้เดียวซึ่งพระพันวษาไม่ได้ทรงพระพิโรธ

โครงสร้างของเค้าเรื่องเดิม

ขอให้ย้อนมาพิจารณาโครงสร้างเค้าเรื่องเดิมของเสภาอีกครั้ง ในบทความก่อนหน้า ผู้เขียนได้บรรยายให้เห็นว่า เค้าเรื่องเดิมคือเนื้อหาในตอนที่ 1-23, 35-36 สำหรับเรื่องราวของพระไวยนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นการแทรกเติมเสริมแต่งภาคพิสดาร 1 ซึ่งได้ถูกเพิ่มเข้าไปตรงกลางเค้าเรื่องเดิม ถ้าหากเราแยกเอาเฉพาะเค้าเรื่องเดิมออกมา จะพบว่ามีโครงสร้างแบ่งได้เป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 บทนำ (ตอนที่ 1-2) แนะนำสถานที่เกิดของเรื่องและตัวแสดงหลัก

ส่วนที่ 2 รักสามเส้า (ตอนที่ 3-15) บรรยายขุนแผนเป็นชู้กับนางพิมพ์ แต่งงาน แล้วขุนช้างแย่งชิงตัวนางวันทองไป

ส่วนที่ 3 ความขัดแย้ง (ตอนที่ 16-23) เมื่อขุนแผนตระเตรียมแผนการล้างแค้นขุนช้าง และ

ส่วนที่ 4 อวสาน (ตอนที่ 35-36) ฉากขึ้นศาลและฆ่านางวันทอง

อารมณ์ของเสภาเปลี่ยนเมื่อเนื้อเรื่องลื่นไหลจากส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ 3 ขุนช้างได้ใช้เส้นสายที่พระราชสำนักเพื่อช่วยให้ตัวเองได้เปรียบเหนือขุนแผน ผลก็คือขุนแผนไม่ใช่เป็นเพียงคู่แข่งกับขุนช้างเพียงอย่างเดียว แต่แข่งกับอำนาจของพระมหากษัตริย์ด้วย จากจุดนี้ ขุนแผนเป็นคนเร่ร่อนเสมือนโรนินในนิทานญี่ปุ่น ที่เป็นซามูไรไร้นาย เริ่มต้นเขาเตรียมป้องกันตัวเอง หาม้า ตีดาบ และกุมารทอง

เหล็กที่ใช้ตีดาบมีส่วนผสมเป็นเหล็กจากเหมือง 2 แห่งที่ใช้เพื่อสร้างพระราชกกุธภัณฑ์ และเหล็กจากยอดปราสาทของพระมหาราชวัง ขุนแผนเรียกดาบนี้ว่า ดาบฟ้าฟื้น มีความหมายว่า ฟ้าร้องก่อนฝนมา และเป็นชื่อหนึ่งของอาวุธในบรรดาพระราชกกุธภัณฑ์ที่ถวายในพระราชพิธีครองราชย์ของขุนบรม พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานไทย-ลาว [1] ต่อมาขุนแผนบอกกับลูกชายว่า

superslot,JOKER SLOT ONLINE,บาคาร่า,UFABET,SLOT2PLAY,bearbaccarat,slotreview,betufacasino,zlotxo,xhamsterthai,fourslot,termgameonline,ufa9988,ufabett,serviceufa

Last Update : 22 เมษายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)

Written by: